”Skjulte Fortællinger”

Ensartede brune hylstre med forskelligt fyld - fra Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2013 på Svanekegaarden, Bornholm.

Anonyme poser – som teposer - bundet sammen til en skjult fortælling, som først forstås ved berøring. Poserne ser ens ud, men er fyldt med forskelligt materiale med hver sin konsistens og lyd; noget rasler, knitrer eller ringler, noget er blødt og formbart, andet hårdt og klart defineret.

*) Materiale: Strikket i 100% ren uld, fyldt med papir, plast, pap og andet godt…

”Geschützte Geschickte”

Gleiche braune Tüten mit verschiedenen Sachen gefüllt -  von den zensurierte Frühlingsausstellung 2013 auf Svanekegaarden, Bornholm.

Anonyme Tüten – wie Tee tüten –  mit einander zusammen verbündet macht eine heimliche Geschickte, die man nur beim anfassen begreift. Die Tüten sehen alle ähnlich aus, die sind aber mit ganz verschiedene Sachen gefüllt, die hat jeder sein Konsistenz und Geräusch; etwas rasselt oder ringelt, etwas ist weich und formbare, anders fest im Hand. 

*) Material: 100% reine Schurwolle, mit Papier, Plast, Pappe und anderes Gutes gefüllt…

”Hidden Stories”

Identical brown bags with different stuffing - from the annual spring exhibition 2013 at Svanekegaarden, Bornholm.

Anonymous bags – like tea-bags – tied together form a hidden story that can only be fully understood by the touch of a hand. The bags look very much alike, but they each have different stuffing with a texture and sound of their own; some rattles, quirks or tingles, some is soft and shapeable, others have a hard and clearly defined shape.

*) Material: 100% pure wool - knitted, stuffed with paper, plastic, paperboard and other nice things…